Welkom in de AANDRIJF wereld van Overveld TECHNIEK

Voorwaarden

Klik hier voor een exemplaar van onze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgebrachte offertes, geaccepteerde offertes en leveringen en zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.